Управління державної служби у Вінницькій області

У 2013 році Національни магентством України

з питань державної служби

надано більше 13 тисяч роз'яснень на звернення громадян

Реформування системи професійного навчання

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

Професійний розвиток – важлива складова формування

Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації»

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯБУДЕ ЗАБЕЗПЕЧЕНОКВАЛІФІКОВАНИМИ ТА ПРОФЕСІЙНИМИ ЛІДЕРАМИ

Стан взаємодії органів виконавчої влади та громадськості

В новому навчальному році 1485 слухачів розпочнуть підготовку за спеціальностями галузі знань «Державне управління» у 26 вищих навчальних закладах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ: ПІДСУМКИ РОБОТИ ТА ЗАВДАННЯ НА МАЙБУТНЄ

РОЗПОЧАТО ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ З ДОБОРУ ДО ПРЕЗИДЕНТСЬКОГО КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ "НОВА ЕЛІТА НАЦІЇ"

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ФОРМУЄ НОВІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ

ЗАВДАННЯ, ВИЗНАЧЕНІ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ПЛАНІ ДІЙ НА 2013 РІК, - ВИКОНУЮТЬСЯ

ЛИШЕ ОДИН З ДЕСЯТИ УЧАСНИКІВ БУДЕ ЗАРАХОВАНИЙ ДО ПРЕЗИДЕНТСЬКОГО КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ «НОВА ЕЛІТА НАЦІЇ»

НА ШЛЯХУ СТВОРЕННЯ ЦІЛІСНОЇ СИСТЕМИ РОБОТИ З КАДРАМИ

РОЗВИТОК ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ - ЗАПОРУКА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ, ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД

ЗМІНИ У ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Інформація про підсумки роботи Нацдержслужби України за рік діяльності

Визначено порядок надання державним службовцям службового житла, а також компенсації витрат на проживання

Урегульовано питання присвоєння рангів державним службовцям та визначення співвідношень між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями»

СТВОРЕНО НОРМАТИВНЕ ПІДҐРУНТЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ЕФЕКТИВНОЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

РОЗРОБЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ НА ПЕРІОД ДО 2016 РОКУ

Визначено стратегічні орієнтири розвитку системи професійного навчання персоналу органів державної влади та органів місцевого самоврядування

Нові завдання щодо підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів служб персоналу державних органів

Підсумки виконання у 2012 році завдань першого етапу (2012-2013 роки) реалізації Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки

Підсумки проведення у 2012 році професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

Оголошення про проведення конкурсу з добору кандидатів до Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації» у 2013 році